Contentbusiness.fi / Blog / Arkistojen sähköistyminen / Verkkokaupat – millainen sisältö houkuttelee?

Verkkokaupat – millainen sisältö houkuttelee?

Verkkokauppa on hyvin keskeinen osa monen yrityksen toimintaa ja tuloja. Verkkokaupan ylläpitäminen tulee usein myös edullisemmaksi ja kustannustehokkaammaksi kuin fyysisen kiviljalkaliikkeen pitäminen, mutta tämä ei suinkaan tarkoita sitä, etteikö verkkokaupan ulkoasuun, ja erityisesti sisältöön tulisi panostaa.

Verkkokaupan visuaalinen ulkonäkö, sisällön kohdistaminen oikealle kohderyhmälle, sekä sivuston käyttäjäystävällisyys ovat kaikki sidoksissa moneen yrityksen eri aspektiin. Niistä tärkein on asiakaskunnan ylläpitäminen ja määrän kasvattaminen verkossa. Verkkokauppa on tärkeä osa yrityksen myyntiprosessia ja nykyajan digitalisoituneessa maailmassa se voi myös olla yrityksen ainoa myyntikanava, jos fyysisiä kauppoja ei ole lainkaan.

Joka tapauksessa, verkkokauppa on monelle yritykselle keskeinen ja elintärkeä keino kasvattaa ja kehittää yrityksen toimintaa. Verkkokauppa tulisikin samalla nähdä myös tärkeänä toimijana sekä alustana, joka jakaa monipuolista sisältöä myyjän ja asiakkaan välillä ilman, että molempien osapuolten tulisi olla kontaktissa kasvokkain.

Mitkä seikat sitten kiinnittävät huomiota hyvän verkkokaupan sisältöön ja saavat asiakkaat pysymään sivustolla pitempään?

Millaisen verkkokaupan sisältö houkuttelee?
Käyttömukavuus
Verkkokaupassa, joka muistuttaa enemmänkin labyrinttia kuin verkkokauppaa, ei kukaan aikaansa vaaliva ihminen jaksa useampaa minuuttia kiertää. Yksi verkkokaupan toimivuuden kannalta tärkeä tekijä on sivulla navigoinnin helppous. Samoin se, kuinka nopeasti asiakas pystyy muodostamaan kuvaa siitä, mitä sivulla tarjotaan, ja miten helposti verkkokaupan tuotteita saa ostettua.

Verkkokaupan toimivuuteen kannattaa panostaa aikaa ja rahaa, sillä huonosti suunniteltu sivusto voi pahimmassa tapauksessa karkottaa potentiaalisen asiakkaan pois. Hyvä esimerkki käyttäjäystävällisestä sivustosta on maatalouden työvälineitä tarjoava https://www.kellfri.fi/, jossa verkkokaupan tarjoamia tuotteita löytyy heti etusivulta, lajiteltuina ymmärrettäviin alaluokkiin.

Omalle tilille kirjautuminen, ja mikä tärkeintä, tuotteiden tilaaminen on helppoa ja nopeaa. Sivustolla surffailu on tehty vaivattomaksi, ja lisäksi tuotteiden hinnat ja lisätiedot on ilmoitettu aina yksityiskohtaisesti ja selkeästi kunkin tuotteen alapuolella.

Kuvat ja tuotekuvaus
Verkkokaupassa asiakas ei kykene tarkastelemaan tuotetta samalla tapaa, kuin tavallisessa liikkeessä. Siksi tuotekuvaus onkin yrityksen tarjoama ensivaikutelma siitä, päättääkö asiakas tutustua tuotteeseen paremmin, vaiko jatkaa selailua. Juuri sen takia, että verkkokaupoissa vierailevat asiakkaat eivät kykene käsin koskettelemaan tuotetta, on enemmän kuin tärkeää, että tuotekuva on riittävän tarkka ja yksityiskohtainen. Näin se antaa asiakkaalle heti kokonaiskuvan siitä, millaisesta tuotteesta tai palvelusta on todellisuudessa kyse.

Tuotekuvaus riippuu paljolti siitä, mitä verkkokaupassa myydään. Esimerkiksi kauneuteen tai muotiin liittyviä tuotteita myyvän verkkokaupan tehtävänä on esitellä tuote siten, että sen parhaat puolet saataisiin esille. Myös kokemuspohjaisissa palvelutuotteissa sanarikas ja tunteita herättävä tuotekuvaus on tärkeää. Kun taas jo yllä mainitun Kellfrin tapauksessa tärkeintä on, että työvälineiden tekniset piirteet ja ominaisuudet on kuvattu mahdollisimman tarkkaan.

Ristiinmyynti
Ristiinmyynnillä tarkoitetaan asiakkaan tarkasteleman tuotteen perusteella valittujen oheistuotteiden, tai samankaltaisten tuotteiden markkinointia ja myyntiä. Ristiinmyynti on hyvin tärkeä osa verkkokauppojen sisältöä. Se voi potentiaalisesti kasvattaa yrityksen myyntiä juuri sen nimenomaisen seikan vuoksi, että sen tavoitteena on saada asiakas ostamaan lisää.

Etusivuun panostaminen
Verkkokaupan etusivut keräävät kiistattomasti eniten liikennettä. Etusivu määrää usein myös sen, päättääkö verkkokaupassa vierailija jatkaa sivustolla. Hyvin rakennettu ja suunniteltu etusivu herättää luottamusta ja kiinnostusta. Se antaa myös selkeän kuvan siitä, mitä sivustolla myydään ja mihin hintaan. Oli siis kyseessä sitten minkä tahansa alan verkkokauppa, on sen sisältö kaiken A ja O!

hikaru