Contentbusiness.fi / Blog / Arkistojen sähköistyminen / Sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinointi

Kerromme tässä artikkelissa mitä on sisältömarkkinointi ja miksi se on niin kovin tehokas ja suosittu markkinointitapa. Termi saattaa olla sinulle tuttu esimerkiksi blogeista, mutta jos et vielä aivan tarkkaan tiedä, mitä sisältömarkkinoinnilla tarkoitetaan ja mitä se pitää sisällään, kannattaa lukea tämä artikkeli ja ottaa selvää!

Mitä on sisältömarkkinointi?
Sisältömarkkinointia harjoitetaan paljon esimerkiksi blogeissa. Lyhyesti sanottuna sisältömarkkinoinnissa julkaisija kertoo tuotteesta tai palvelusta potentiaalisille asiakkaille. Hän pyrkii kirjoittamaan tuotteesta tai palvelusta mahdollisimman houkuttelevasti, jotta potentiaaliset asiakkaat kiinnostuisivat tekstistä ja viettäisivät aikaa postauksen parissa. Samalla hän pyrkii tuomaan esiin yritykselle tärkeitä asioita. Hän voi pyrkiä esimerkiksi kasvattamaan tietyn verkkokaupan myyntiä tai jopa rakentamaan ajatusjohtajuutta. On tärkeää, että markkinoinnin tavoitteita on tarkasti mietitty ennen postauksen kirjoittamista ja että postauksen sisältö tukee näitä tavoitteita.

Mitkä ovat tehokkaan sisältömarkkinoinnin avainasiat?
Tehokkaaseen sisältömarkkinointiin sisältyy kolme avainasiaa. Ensinnäkin suunnittelun on tärkeää lähteä markkinoinnin tavoitteista. Tämän lisäksi jo suunnitteluvaiheessa markkinoijalla tulee olla käytettävissään luova ja innovatiivinen idea, jonka pohjalle on hyvä rakentaa tehokasta markkinointia. Toisena askeleena on sisällöntuotanto, jossa korostuu laadukkuus. Sisällön tulee olla houkuttelevaa ja kiinnostavaa. Tekstin tulee olla virheetöntä ja kuvien puhuttelevia sekä laadukkaita. Kolmantena, muttei suinkaan vähäisimpänä askeleena on jakelu, joka tulee kohdentaa oikein ja jonka tulee olla riittävän tehokasta. Tässä kohdassa on tärkeää miettiä esimerkiksi markkinointikanavia ja -aikoja.

Esimerkkinä Converse-kenkien sisältömarkkinointi blogissa
Blogissa saatetaan mainostaa esimerkiksi converse-kenkiä, joiden markkinointi soveltuu erinomaisen hyvin muoti- ja lifestyle-blogeihin. Lastenkenkien osalta sisältömarkkinointi voi sopia hyvin myös laadukkaaseen perheblogiin. On tärkeää, että aivan ensimmäiseksi mietitään markkinoinnin tavoitteita ja että koko postauksen suunnittelu lähtee ja rakentuu näistä tavoitteista. Postauksella saatetaan pyrkiä nostamaan esiin erityisesti vaikkapa Converse-kenkien mukavuus ja se, että kengät näyttävät hyviltä varsin monenlaisten asujen kanssa – onpa joku astunut jopa avioliiton satamaan Converset jalassa! Tällaisia Conversen erikoisia käyttötapoja voikin tuoda esiin innovatiivisella ja luovalla tavalla pyrkiessään luomaan postauksesta mahdollisimman kiinnostavan ja houkuttelevan. On tärkeää, että potentiaaliset asiakkaat kiinnostuvat Converse-aiheisesta postauksesta ja ovat valmiita viettämään sen parissa aikaa.

Vaikka tekstissä olisi kepeä sävy, tulee tekstin olla virheetöntä. Myös kuvien laadukkuuteen tulee kiinnittää huomiota. Tällaisessa postauksessa Converset ovat varmastikin kuvien keskipisteenä, mutta jotta kuvista ei tulisi kovin tylsiä, tulee niiden sommittelussa käyttää mielikuvitusta, ja Converset kannattaa sijoittaa hyvin erilaisiin tilanteisiin, ja kenties jopa hyvin monenlaisiin kuvakulmiin. On tärkeää, että kuvien Converset puhuttelevat katsojaa ja ehkäpä saavat hänet jopa hymyilemään!

Lopuksi tulee miettiä Converse-postauksen jakelua, joka tulisi kohdentaa oikein ja jakaa riittävän tehokkaasti. Blogin lisäksi postauksen voi kenties jakaa esimerkiksi blogin Instagram- ja Facebook-sivuilla. Etenkin Instagramissa tulee huomioida asianmukaiset hashtagit ja siisti yleisilme. Instagramissa korostuu visuaalisuus, ja siellä erottautumiseksi tulee kuvan olla erityisen kiinnostava ja laadukas. On tärkeää huomioida myös julkaisujen ajankohta. Somekanavilta löytyy työkaluja, joiden avulla voi selvittää, millaisina ajankohtina oma kohdeyleisö on aktiivisinta, ja milloin julkaisu on kaikkein hedelmällisintä. Kotiäideille ja uraohjuksille toimii yleensä hieman erilainen julkaisuajankohta, joten julkaisu kannattaa aina ajoittaa kohderyhmän mukaisesti.

hikaru