Contentbusiness.fi / Blog

Yritysten sisäinen ja ulkoinen viestintä on todella tärkeää

Jokaisessa yrityksessä käytetään sekä sisäistä että ulkoista viestintää. Sisäinen viestintä tapahtuu yrityksen johdon, omistajien, esimiehen ja henkilöstön välillä, kun ulkoinen viestintä puolestaan suunnataan yrityksen sidosryhmille. Yrityksen sidosryhmiin kuuluvat nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat, tavarantoimittajat, rahoittajat, kilpailijat ja erilaiset viranomaistahot. Miten yrityksenRead More

Taloyhtiön viestintävälineet ja tiedonhallinta

Monien taloyhtiöiden perinteinen viestintäkanava on jakaa tietoa paperilla työntämällä viestejä asukkaiden postiluukkuun ja laittamalla ilmoituksia sisääntuloaulan ilmoitustaululle. Näiden viestin joukossa kulkevat niin taloyhtiön yhteisiä asioita koskevat tiedotteet kuin taloyhtiön hallituksen kokouskutsut. Virallisten kanavien ohella tieto kulkee epävirallisesti pihakeskusteluissa, mikä voiRead More

Miten järjestää yrityksen asiakaspalvelu digitaalisesti?

Moni yritys muuntaa perinteisiä toimintojaan digitaaliseksi kiihtyvällä vauhdilla. Monessa yrityksessä myynti toimii jo täysin paperittomasti kun tarjouksia ja kauppoja seurataan täysin digitaalisesti. Myös kaupat voidaan tehdä pelkän internetin välityksellä kun sopimuspaperit lähtevät asiakkaan sähköpostiin ja kuittaaminen tapahtuu digitaalisella allekirjoituksella. MonetRead More

Kuka kohderyhmä?

Miksi kohderyhmän tarkka valitseminen ja tunteminen on tärkeää? Kaikessa yksinkertaisuudessaan siksi, että pystyy tehokkaasti ja tuloksellisesti markkinoimaan tuotetta tai palvelua hyvin. Kohderyhmä tulee siis valita ajalla ja huolellisesti. Tämän lisäksi myös tuntea kohderyhmänsä syvällisesti. Keitä he ovat? Millaisia he ovat?Read More

Verkkokaupat – millainen sisältö houkuttelee?

Verkkokauppa on hyvin keskeinen osa monen yrityksen toimintaa ja tuloja. Verkkokaupan ylläpitäminen tulee usein myös edullisemmaksi ja kustannustehokkaammaksi kuin fyysisen kiviljalkaliikkeen pitäminen, mutta tämä ei suinkaan tarkoita sitä, etteikö verkkokaupan ulkoasuun, ja erityisesti sisältöön tulisi panostaa. Verkkokaupan visuaalinen ulkonäkö, sisällönRead More

Kuinka voit helposti kerätä ja arkistoida yrityksesi saamat palautteet?

Yrittäjän on tärkeää tietää millaista palautetta yritys saa asiakkailtaan ja muilta sidosryhmiltään. Ellet yrittäjänä tiedä, millaista palautetta yrityksellesi tulee, on sinun vaikea reagoida saamiisi palautteisiin asianmukaisella tavalla. Mitä nopeammin reagoit saamaasi negatiiviseen palautteeseen, sitä nopeammin voit vaihtaa yrityksesi suuntaa tavalla,Read More

hikaru